Hvordan bli buejeger

Hvordan bli buejeger?

Ønsker du å begynne med buejakt? Her kommer litt info om hvordan man bør gå frem. Buejakt er dessverre ikke tillatt i Norge pr dags dato (24.07.20) og for oss nordmenn så blir alternativet da å reise til utlandet. Buejakt er i dag tillatt på hele det amerikanske kontinentet, Australia/New Zeland. I tillegg til mange europeiske, afrikanske og asiatiske land. For å bli buejeger trenger man litt utstyr, opplæring og ett sted å jakte. Her kommer noen punkter:

Hva slags buetype skal jeg velge?

Som en fersk buejeger så vil jeg anbefale å begynne med compoundbue. Dette er fordi buene blir utstyrt med siktemidler (sikte foran på buen og en peep/diopter i buestrengen). Dette gjør at de aller fleste som vil kan trene seg opp til å bli en god nok skytter til å kunne jakte forsvarlig. I tillegg til at teknologien i buene gir mer energi til pilen i forhold til andre buetyper med samme dravekt. Dette gjør at man kan klare seg med buer med lavere dravekt, noe som er gunstig når man er fersk, og det gjør det generelt lettere å sikte. Det skal sies at hvis man kun har ønske om å jakte med langbue eller recurve, så kan man begynne med det også. Da skal man bare være klar over at det kreves langt mer trening for å oppnå ett tilfredstillende nivå.  

Hvor kraftig må bua være?

For det første så måles dravekt på buer i pund/pounds dette skrives ofte som en hashtag #. For eksempel 40#, 50#, 60#. De fleste land (eller stater i USA) har minimumbegrensning på dravekt for jakt på forskjellige dyrearter. F.eks kan en stat i USA sette 40# som minimun på hvithalehjort. Dette er egentlig en litt feil måte å gjøre det på. Dette er fordi hvor kraftig en bue er (dravekt) bare gir en indikasjon på hvor mye energi pila får. Det som har noe å si er hvor raskt bua klarer å sende avgårde pila, altså hvor mye energi pila får. Som et eksempel så leverer ikke en 40# compoundbue samme energi som en 40# langbue. Altså må du opp i dravekt på en langbue for å få samme energi på pila som en compound. I Danmark så gjør de det anderledes, der regner de ut joule på pila 1/2xMasse (pilas vekt i kg)xV(pilas hastighet i m/s) da får de ut en joule verdi. For å jakte rådyr kreves det i Danmark minst 40 joule. Da må man vanligvis opp i 45#+ på langbue og recurve for å klare kravet (det finnes noen buer som klarer det med lavere dravekt) Mens en compound på 45# skal klare kravet lett.

For å summere opp så kan man vel si at det gjelder å sjekke med lokale regler hva som gjelder på de dyra man skal jakte. Men har du en compoundbue på 50-60# så er du ganske safe og kan jakte nesten alle viltarter på jorda. (Afrikask bøffel f.eks. så er det nok litt høyere krav 70-80#). Som en tilleggskomentar: Pilvekt og type spiss har også noe å si, men det er ting man lærer om på kurs. Det stilles også krav til type spiss og ofte også pilvekt på forskjellige dyr.  

Hvor kan jeg få opplæring/trening?

For det første så bør man ta den norske jegerprøven. Det er ikke alle land som krever det, men det er uansett sterkt å anbefale og selv om fokuset er på rifle/haglejakt så er det mye å lære.  Så vil jeg anbefale å finne sin nærmeste bueskytterklubb, (gjerne buejegerklubb hvis det finnes). Da kan man få mye råd og veiledning om skyteteknikk osv. I tillegg så vil jeg anbefale å melde seg inn i Norges Buejegerforbund. Det finnes en international buejegerprøve (IBEP) som blir avholdt av NBJF når det er nok interesserte, ta kontakt med NBJF for neste kurs. Det er noen land (og stater i USA) som krever IBEP for at man skal få lov til å jakte, men uansett om det er krav eller ikke så er det lurt å ta kurset for å lære om buejakt.  

Skal du jakte i Danmark så krever de at du tar den danske buejegerprøva. Den består av en teoriprøve som må bestås en gang og en skyteprøve som man må ta hvert femte år. Skyteprøven må tas med den buetypen du skal jakte med, de deler det inn i tre buetyper, compound, recurve og langbue. Det er mulig å skyte opp med alle buetypene. For å kunne melde seg opp til prøva kreves de norsk (eller dansk jegerprøve). Kontakt det danske buejegerforbundet, eller lokale jaktklubber. F.eks i Hjallerup eller Randers for å få info om neste kurs. Merk at man må melde seg opp i god til i forveien. Skal man ta kurs/prøve  på våren, så må man ofte melde seg opp før jul. Det skal betales årlig jegeravgift (gjestejeger) for å jakte i Danmark.

Hvor skal jeg reise på jakt?

For nordmenn er Danmark ett godt alternativ, i og med at det ligger så nærme og at flere steder det går an å leie seg inn på jakt der. (følg med på danske facebookgrupper) Kjenner man noen som eier eiendom i Danmark så kreves det bare 5 hectar for at gjester kan jakte på eiendomen. Mange reiser også til Sør Afrika, Spania og USA. Jeg har selv vært i Sør Afrika, det er et veldig spennende land og det finnes veldig mange dyrearter å jakte på der. Selv om det er langt unna så kan man finne relativt rimelige steder å jakte der. F.eks. så kan en tur til en outfitter i Spania fort koste like mye eller mer enn en tur til Sør Afrika. Finnland er også mulig å jakte i men det er vanskeligere å finne informasjon om hvor man kan jakte der. Har man kontakter der, så er det sikkert gull der også.  

Annet utstyr jeg trenger?

Kommer selvsagt an på hvordan jakt man skal på. Om man skal postere i Danmark en ettermiddag eller gå to uker i fjellene på New Zeland så er det litt forskjell på hva man skal ha med. Men en ting jeg uansett anbefaler alle buejegere å ha så er det en avstandsmåler. Det er ikke så store feilbedømminger av avstand som skal til før det gir utslag på treffpunkt. En annen ting er å ikke prøv å spar penger når du kjøper  jaktspisser, kjøp kvalitet!

Håper dette kan hjelpe folk litt på vei. Skyt mye, dra på kurs, dra på jakt!

Fra 3D-løypa til Hjallerup jagtforening. Fikk låne banen etter kurset 🙂

2 thoughts on “Hvordan bli buejeger

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *